O NAS
OFERTA
CENNIK
WSPÓŁPRACA

KONTAKT


OFERTA

Dlaczego my?

Specyfika naszego kraju, w którym żyjemy i funkcjonujemy nastręcza niejednokrotnie wielu problemów. Zmieniające się przepisy jak w kalejdoskopie często uniemożliwiają zapanowanie nad nimi. Fachowe poradniki i wydawnictwa to wysokie wydatki finansowe.
Przekazanie kwestii księgowych wyspecjalizowanemu podmiotowi oszczędza Państwa czas, pieniądze, a przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo
i spokój, który w obecnych czasach jest najcenniejszy.


Zalety powierzenia nam spraw księgowych:

 • Pełna odpowiedzialność za sprawy finansowo - księgowe firmy. Koszt obsługi za naszym pośrednictwem jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego.
 • Gwarancja bezpieczeństwa rozliczeń z US i ZUS
 • Pełna obsługa kadrowo - płacowa zatrudnionych pracowników.
 • Rozliczenia zawsze na czas
 • Dzięki nam możesz spokojnie zaplanować swój urlop
 • Nasze motto: "Dla Twojej firmy... dla Ciebie..."

Zakres naszych usług:
 • Księgi rachunkowe (pełna księgowość)
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • Ryczałt Ewidencjonowany
 • Karta Podatkowa
 • Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia
 • Ewidencje do celów podatku VAT
 • Rozliczania w zakresie podatku VAT
 • Rozliczenia VAT UE
 • Rozliczenia w zakresie podatków dochodowych
 • Rozliczanie różnic kursowych
 • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych
 • Rejestracja VAT, VAT-UE
 • Dokumenty ZUS - przekaz elektroniczny za pomocą podpisu elektronicznego
 • Doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Korespondencja do Urzędów Skarbowych i nie tylko
 • Przelewy podatkowe i ZUS - także przekazywane drogą elektroniczną
 • Sprawozdawczość finansowa, GUS, KRS i inna
 • Reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym i innymi urzędami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa
 • Aktualizacja danych przedsiębiorstwa w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
 • Pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych
 • Wypełnianie wniosków o zwrot podatku VAT za materiały budowlane
 • Wyprowadzanie zaległości

Obsługa kadrowo - płacowa obejmuje:
 • Profesjonalne prowadzenie teczek osobowych zatrudnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Państwowej Inspekcji Pracy
 • Sporządzanie wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy
 • Obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników - listy płac
 • Kartoteki wynagrodzeń
 • Przygotowywanie dokumentów do ZUS związanych z zatrudnionymi pracownikami oraz wysyłka elektroniczna z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • Naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów o pracę, umów-zleceń oraz umów o dzieło.
 • Przygotowywanie informacji rocznych o osiągniętych dochodach
  i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy oraz składek ZUS.